1 Aflatoxins, grzyb, mytoksyna

2 Aspergillus Fumigatus, grzybice uszu, grzybice skóry, astmę

3 Aspergillus Niger, grzybica ucha, choroba płuc – klątwa Tutenchamona

4 Balantidium Coli, choroba zakażna wywołana pierwotniakiem

5 Candida Albicans, drożdżyca na skutek antybiotyków

6 Chlamydia Psittaci, papuzica,

7 Chlamydia Trachomatis, n.rodny

8 Coxiella Burnetii, gorączka Q ( grypopodobna)

9 Entamoeba Histolytica, pełzak czerwonki

10 Epidermophyton Floccosum, grzybica skóry

11 Giardia Lamblia, giardioza, wiciowiec wywołuje chorobę pasożytniczą

12 Leishmania Donovani, wywołuje choroby skóry

13 Microsporum Glypsium, grzybica skóry i paznokci

14 Mixed Protozoa

15 Plasmodium Falciparum, zarodziec sierpowy, pierwotniak, wywołuje malarię

16 Plasmodium Vivax, zarodziec ruchliwy, pierwotniak wywołuje malarię

17 Rocky Mountain Spotted Fever, od kleszcza wywołane przez Rickettsia

18 Trichomonas Vaginalis, rzęstiek pochw.

19 Trichophyton Rubrum, grzybica paznokci

20 Trichophyton Terrestre

21 Trypanosoma Brucei, świdrowiec, przenosony przez muchy tse-tse

22 Candida Glabrata u osób o obniżonej odporności

23 Candida Krusei spotkana w środowisku szpitalnym

24 Chlamydia pneumonia bakteria wywołująca zapalenie płuc

25 Cryptosporidium wywołują zapalenie układu pokarmowego

26 Entamoeba Coli – pełzak okrężnicy

27 Iodamoeba Butschili – ameba

28 Iodamoeba Butschili – ameba cysty

29 Leishmania Tropica – choroba wywyołująca zapalenie skóry

30 Pneumocystis Carini – wywołuje u człowieka zapalenie płuc

31 Acermonium – wywołuje grzybicę skóry

32 Alternaria Mix – pleśnie, rodzaj grzybni

33 Aspergillus Mix – aspergiloza, pleśnie wywołuje infekcje płucne

34 Aeurobasisium Pullulans – wywołuje zapalenie płuc

35 Borytis Cinerea – choroba pleśniowa wielu roślin

36 Chametomium Globosum – pleśnie

37 Cladosporium Mix – gatunek grzyba pleśniowego prowadzący do alergii i uczuleń

38 Curvularia Specifera – zarodniki pleśni

39 Epicoccum Mix – pleśnie

40 Fusarium Mix – pleśnie

41Geotrichum Candidum – pleśnie

42 Gliocladium Fimbriatum – pleśnie

43 Helminthosprium – pleśnie

44 Microsporum Canis – pleśnie

45 Monotospora Brevis

46 Mucor mix – grzyby pleśniowe

47 Mycogone Sp – mykoza grzybowa

48 Neurospora Sitophila – gatunek grzyba

49 Penicillium Mix Allergies and pneumonitis – mix alergii w płucach

50 Phoma Mix – pleśnie

51Rhizopus Stolonifer – pleśnie

52 Rhodotorula Rubra – pleśnie

53 Scopulariopsis Sp – pleśnie

54 Spondylocladium Atroviens – pleśnie

55 Sporobolomyces – pleśnie

56 Stemphylium Mix Allergies and sinusitis – mix grzybni i zarodników

57 Trichoderma Mix – grzyby mix

58 Trichophyton Mix – grzyby mix

59 Verticllium Albo –Atrum – grzyby

60 Aspergillus Carneus – zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

61 Aspergillus Clavatus -zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

62 Aspergillus Flavus – zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

63 Aspergillus Glaucus – zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

64 Aspergillus Nidulans -zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

65 Aspergillus Ochraceus – zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

66 Aspergillus Ustus – zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

67 Aspergillus Versicolor – zakażenie lub reakcja alergiczna wywołana przez grzyb

68 Bipolaris

69 Blastomyces Dermatididis – grzyby występujące w glebie

70 Coccidiodes Immitis- kokcydoza, wywołana przez pierwotniaki

71 Cryptococcus Neoformans – kryptokokoza, wywołuje zapalenie płuc

72 Cylindrocarpon, rodzaj grzyba

73 Memnoniella – mykotoksyna

74 Myrothecium – rodzaj grzyba

75 Penicillium Aurantiogriseum – rodzaj pleśni

76 Penicillium Chrysogenum – rodzaj pleśni

77 Penicillium Nordicum – rodzaj pleśni

78 Penicillium Verrucosum – rodzaj pleśni

79 Pithomyces – fitomykoza

80 Rhizopus – pleśnie

81 Sporothrix Schenkii – pleśnie

82 Stachybotrys Chartarum – toksynotwórczy grzyb

83 Wallemia – pleśnie rozwiją się w suchych produktach spożywczych

84 Mucor Mucedo – grzyby pleśniowe

85 Mucor Racemosus – grzyby pleśniowe