1 Actinium, Aktyn, pierwiastek chemiczny,

2 Aluminium, Aluminium, pierwiastek chemiczny

3 Antimony, Antymon, pierwiastek chemiczny,

4 Americum, Ameryk, pierwiastek chemiczny,

5 Argentum, Srebro, pierwiastek chemiczny,

6 Argon, Argon, pierw. chem, gaz schlachetny,

7 Arsenicum, Arsen, pierw.chemiczny,

8 Astatine, Astat, pierwiastek chemiczny,

9 Aurum, Złoto, pierwiastek chemiczny,

10 Barium, Bar, pierw.chem. ziem alkalicznych,

11 Berkelium, Berkel, sztuczny pierwiastek chem.,

12 Beryllium, Beryl, metal ciężki obciążający org.,

13 Bismuthum, Bizmut, pierwiastek chem., metal,

14 Boron, Bor, pierwiastek chem.półmetal,

15 Bromium, Brom, metal alkaliczny,

16 Cadmium, Kadm, pierwiastek chemiczny, metal,

17 Calcarea, Wapń, pierwiastek chemiczny

18 Californium, Kaliforn, szt.pierwiastek chem.,

19 Carbon,Węgiel,pierwiastek chemiczny, niemetal,

20 Cerium, Cer, pierwiastek chemiczny,

21, Cesium , Cez, pierwiastek chemiczny,

22 Chlorinum, chlor, pierw. chem. z grupy fluorowców,

23 Chromium, Chrom, pierw. chem., metal,

24 Cobaltum, Kobalt, pierw. chem. z grupy metali,

25 Cuprum, miedz, pierw. chem. z grupy metali,

26 Curium, Kiur, pierw. chem.,

27 Dysprosium, Dyspoz, pierw. chem.

28 Einsteinium, Einstein, pierw. chem,

29 Erbium, Erb, pierw. chem. lantanowiec,

30 Europium, Europ, pierw. chem, lantanowiec,

31 Fermium, Ferm, syntetyczny pierw. chem.

32 Ferrum, Żelazo, pierw. chem.,

33 Fluorine, Flour, pierw. chem z grupy nie metalowców,

34, Francium, Frans, metal alkaliczny,

35 Gadolinum, Gal, pierw.chem.,

36 Gallium, Gal, pierw. chem.,

37 Germanium, German, pierw. chem.

38 Hafnium, Hafn, pierw. chem , metal

39 Helium, pierw. chem.

40 Holmium, Holm, pierw. chem z grupy lantanowców,

41, Hydrogen, Wodór, pierw.chem.,

42 Indium, Ind, pierw. chem., metal,

43Iodum, Jod, pierw. chem.

44 Ridium, Iryd, pierw. chem.

45 Krypton, Krypton, pierw. chem z grupy helowców,

46 Lanthanum, Lantan, pierw. chem.,

47 Lawrencium, Lorens, syntetyczny pierw. chem.,

48 Lithium, Lit, pierw. chem.

49 Lutetium, Lutet, pierw. chem z grupy lantanowców,

50Magnesium, Magnez, pierw. chem. metal ziem alkalicznych,

51Manganum , Mangan, pierw. chem, z grupy metali przejściowych

52 Mendelevium, Mendelew, pierw. chem z grupy aktynowców

53 Mercurius Vivus (Mercury), Rtęć, pierw. chem.

54 Molybdenum, Molibden, pierw. chem. z grupy metali,

55 Neodymium, pierw. chem. lantanowiec,

56 Neon, Neon, pierw. chem z grupy helowców,
57Neptunium, Neptun, pierw. chem z grupy aktynowców

58 Niccolum (Nickel), Nikiel, pierw. chem. z grupy metali,

59 Niobium, Niob, pierw. chem z grupy metali,

60 Nitrogen, Azot, pierw. chem, niemetal,

61 Nobelium, Nobel, pierw.chem , aktynowiec,

62 Osmium, Osm, pierw. chem z grupy żelazowców

63 Oxygen, Tlen, pierw. chem, niemetal

64 Palladium, Pallad, pierw. chem z grupy niklowców,

65 Phosphorus, Fosofor, pierw. chem. niemetal,

66 Platinum, Platyna, pierw. chem. z grupy metali przejściowych,

67 Plumbum (Lead), Ołó1), pierw. chem. metal

68 Plutonium, Pluton, pierw. chem z grupy aktynowców,

69 Polonium, pierw.chem. radioaktywny metal

70 Potassium, Potas, pierw. chem z grupy metali alkalicznych

71 Praseodymium, Prazeodym, pierw. chem z grupy platynowców

72 Promethium, Promet, pierw. chem. z grupy lantanowców

73 Protactinum, Prolaktyn, pierw. chem z grupy aktynowców

74 Radium, Rad, pierw. chem. z grupy metali ziem alkalicznych

75 Radon, Radon, pierw. chem z grupy gazów szlachetnych

76 Rhodium, Rod, pierw. chem z grupy metali przejściowych

77 Rhenium, Ren, pierw. chem. z grupy metali przejściowych

78 Rubidium, Rubid, pierw. chem z grupy metali alkalicznych

79 Ruthenium, Ruten, pierw. chem z grupy metali

80 Scandium, Skand, pierw. chem. z grupy metali

81 Selenium, 81, selen

82 Selenium, Selen, pierw. chem z grupy niemetali

83 Silicon (Silica), Krzem , pierw. chem. z grupy półmetali

84 Sodium, Sód, piew. chem.

85 Stannum (Tin), Cyna, pierw. chem. metal

86 Strontium,Stront, pierw. chem. z grupy berylowców

87 Sulphur, Siarka, pierw. chem.

88 Tantalum, Tantal, pierw. chem. z grupy metali

89 Technetium,Technet, pierw. chem. z grupy metali

90 Tellurium, Tellur, pierw. chem. z grupy półmetali

91Terbium, Terb, pierw. chem. lantanowiec

92 Thallium, Tal, pierw. chem , metal

93 Thorium,Tor, pierw. chem. z grupy aktynowców

94Thulium, Tul, pierw. chem. z grupy lantanowców

95 Titanium, tytan, pierw. chem. z grupy metali,

96 Tungsten, Wolfram, pierw.chem z grupy metali

97 Uranium, Uran, pierw. chem z grupy aktynowców

98 Vanadium, Wanad, pierw.chem. z grupy metali

99 Xenon, Ksenon, pierw. chem. z grupy gazów szlachetnych

100 Ytterbium, Iterb, pierw.chem.

101Yttrium, Itr, pierw.chem z grupy metali

102 Zincum (Zinc),Cynk, pierw.chem

103 Zirconium, Cyrkon, pierw.chem z grupy metali