1 Coxsackie – wirusy Kozackiego
2 Cytomegalovirus – wirus cytomegalii
3 Epstein-Barr Virus
4 Hepatitis A / HAV – wirus zapalenia wątroby A
5 Hepatitis B / HBV – wirusowe zapalenie wątroby typu B
6 Hepatitis C / HCV – wirusowe zapalenie typu C
7 Herpes Simplex Type 1 /HSV – wirus opryszczki typu 1
8 Herpes Simplex Type 2 / HSV – wirus opryszczki typu 2
9 Herpes Zoster – półpasiec
10 Human Immunodeficiency Virus / HIV
11 Influenza – wirus grypy
12 Measles Virus – odra
13 Mumps Virus – wirus świnki
14 . Papilloma Human Virus / HPV – wirus brodawczaka ludzkiego
15 Polio Virus – choroba Heinego-Medina
16 Respiratory Syncytial Virus / RSV
17 Rubella Virus – wirus różyczki
18 Smallpox Virus – wirus ospy czarnej
19 Varicella Zoster – wirus ospy wietrznej
20 Yellow Fever Virus – wirus żółtej febry
21 Parvovirus – rumień zakażny
22 Adenovirus – wirus grypowy
23 Astrovirus
24 Avian Influenza Virus / H5N1 – ptasia grypa
25 Borna Virus – wirus tropikalny
26 Coronavirus
27 Dengue Fever – wirus denga
28 Ebola Virus – wirus Ebola
29 Echovirus
30 Enterovirus –
31 GB Virus – wirus zapalenia wątroby typu G
32 Hepatitis D – wirus zapalenia wątroby typu D
33 Hepatitis E – wirus wątroby typu E
34 Human T-Lymphotropic Virus Type 1 / HTLV-I – wirus białaczki typu T 1,
35 Human T-Lymphotropic Virus Type 2 / HTLV-2 – wirus białaczki typu T 2,
36 Japanese Encephalitis Virus – japońskie zapalenie mózgu,36
37 Norovirus
38 Parainfluenza Virus 1 – wirus grypy 1
39 Parainfluenza Virus 2 – wirus grypy 2
40 Parainfluenza Virus 3 – wirus grypy 3
41 Parainfluenza Virus 4 – wirus grypy 4
42 Rhinovirus –
43 Rotavirus – wirusy rota
44 Severe Acute Respiratory Syndrome Virus / SARS – zespół ciężkiej, niewydolności oddechowej
45 Swine Flu Virus / H1N1 Virus – świńska grypa
46 West Nile Virus – gorączka zachodniego Nilu
47 BK Virus
48 California Encephalitis Virus – kalifornijskie zapalenie mózgu
49 Colorado Tick Fever Virus /CTFV – wirus kleszczowej gorączki Kolorado
50 Cowpox – ospa krowia,
51 Eastern Equine Encephalitis Virus /EEE/ Triple E – wschodnie końskie zapalenie mózgu
52 Everglades Virus
53 Hantavirus – gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
54 Human Foamy Virus
55 Human Herpes Virus 6 – HPV 6,
56 Human Herpes Virus 8 – wirus mięsaka Kaposiego
57 John Cunnningham virus
58 La Crosse Virus – Arbovirus
59 Lassa Virus
60 Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV) – Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
61 Murray Valley Encephalitis Virus – zapalenie mózgu doliny Murray
62 Puumala Virus
63 Rift Valley Fever Virus – gorączka doliny Rift
64 Ross River Virus
65 Simian Virus 40 – wywołuje białaczkę
66 Sindbis Virus
67 Tick-Borne Encephalitis Virus – kleszczowe zapalenie mózgu
68 FSME – kleszczowe zapalenie mózgu
69 Condylomata acuminata – kłykciny kończyste weneryczne
70 Lyssinum – wirus wścieklizny
71 Molluscum contagiosum – mięczak zakażny
72 Verruca vulgaris – brodawka zwykła wywołana zakażeniem wirusem HPV,
73 RM-Fieber – Gorączka plamista Gór Skalistych
74 Zeckenbisfieber – gorączka odkleszczowa
75 RS-Virus
76 Gastroduodenitis virus
77 Erytherma Infect. Acut.
78 Porotitis
79 Distemperinum
80 Asien Grippe
81 Condylomata acuminata D12
82 Papiloma 6 d6
83 Papiloma 11 D6 W
84 Humaner Papilomavirus D20
85 Rickettsia prowazekij
86 Coxiella burnetti
87 Rickettsia sibirica
88 Brucella melitensis
89 Rickettsia conorii
90 Rickettsia rickettsii
91 Rickettsia akari
92 Rickettsia australis
93 Brucella abortus
94 Brucella suis
95 Rickettsia typhi
96 Rtęć
97 Coxsackie A2
98 Coxsackie A3
99 Coxsackie A4
100 Coxsackie A5
102 Coxsackie A7
103 Coxsackie B1
104 Coxsackie B2
105 Coxsackie B3
106 Coxsackie B4
107 Coxsackie B5
108 Coxsackie B6