1 Coxsackie – wirusy Kozackiego

2 Cytomegalovirus – wirus cytomegalii

3 Epstein-Barr Virus

4 Hepatitis A / HAV – wirus zapalenia wątroby A

5 Hepatitis B / HBV – wirusowe zapalenie wątroby typu B

6 Hepatitis C / HCV – wirusowe zapalenie typu C

7 Herpes Simplex Type 1 /HSV – wirus opryszczki typu 1

8 Herpes Simplex Type 2 / HSV – wirus opryszczki typu 2

9 Herpes Zoster – półpasiec

10 Human Immunodeficiency Virus / HIV

11 Influenza – wirus grypy

12 Measles Virus – odra

13 Mumps Virus – wirus świnki

14 . Papilloma Human Virus / HPV – wirus brodawczaka ludzkiego

15 Polio Virus – choroba Heinego-Medina

16 Respiratory Syncytial Virus / RSV

17 Rubella Virus – wirus różyczki

18 Smallpox Virus – wirus ospy czarnej

19 Varicella Zoster – wirus ospy wietrznej

20 Yellow Fever Virus – wirus żółtej febry

21 Parvovirus – rumień zakaźny

22 Adenovirus – wirus grypowy

23 Astrovirus –

24 Avian Influenza Virus / H5N1 – ptasia grypa

25 Borna Virus – wirus tropikalny

26 Coronavirus

27 Dengue Fever – wirus denga

28 Ebola Virus – wirus Ebola

29 Echovirus

30 Enterovirus

31 GB Virus – wirus zapalenia wątroby typu G

32 Hepatitis D – wirus zapalenia wątroby typu D

33 Hepatitis E – wirus wątroby typu E

34 Human T-Lymphotropic Virus Type 1 / HTLV-I – wirus białaczki typu T 1

35 Human T-Lymphotropic Virus Type 2 / HTLV-2 – wirus białaczki typu T 2

36 Japanese Encephalitis Virus – japońskie zapalenie mózgu

37 Norovirus, 37

38 Parainfluenza Virus 1 – wirus grypy 1

39 Parainfluenza Virus 2 – wirus grypy 2

40 Parainfluenza Virus 3 – wirus grypy 3

41 Parainfluenza Virus 4 – wirus grypy 4

42 Rhinovirus – 42

43 Rotavirus – wirusy rota

44 Severe Acute Respiratory Syndrome Virus / SARS – zespół ciężkiej, niewydolności oddechowej

45 Swine Flu Virus / H1N1 Virus – świńska grypa

46 West Nile Virus – gorączka zachodniego Nilu

47 BK Virus

48 California Encephalitis Virus – kalifornijskie zapalenie mózgu

49 Colorado Tick Fever Virus /CTFV – wirus kleszczowej gorączki Kolorado

50 Cowpox – ospa krowia

51 Eastern Equine Encephalitis Virus /EEE/ Triple E – wschodnie końskie zapalenie mózgu

52 Everglades Virus

53 Hantavirus – gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym

54 Human Foamy Virus

55 Human Herpes Virus 6 – HPV 6

56 Human Herpes Virus 8 – wirus mięsaka Kaposiego

57 John Cunnningham virus

58 La Crosse Virus – Arbovirus

59 Lassa Virus –

60 Lymphocytic Choriomeningitis Virus (LCMV) – Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon

mózgowych,

61 Murray Valley Encephalitis Virus – zapalenie mózgu doliny Murray

62 Puumala Virus –

63 Rift Valley Fever Virus – gorączka doliny Rift

64 Ross River Virus –

65 Simian Virus 40 – wywołuje białaczkę

66 Sindbis Virus –

67 Tick-Borne Encephalitis Virus – kleszczowe zapalenie mózgu

68 FSME – kleszczowe zapalenie mózgu

69 Condylomata acuminata – kłykciny kończyste weneryczne

70 Lyssinum – wirus wścieklizny

71 Molluscum contagiosum – mięczak zakażny

72 Verruca vulgaris – brodawka zwykła wywołana zakażeniem wirusem HPV

73 RM-Fieber – Gorączka plamista Gór Skalistych

74 Zeckenbisfieber – gorączka odkleszczowa

75 RS-Virus

76 Gastroduodenitis virus

77 Erytherma Infect. Acut.

78 Porotitis,

79 Distemperinum,

80 Asien Grippe,