1. Acinetobacter – zakażenia wewnątrzszpitalne, bytuje w wodzie i glebie, sepsa

2. Actinomyces – infekcje jamy ustnej, zębów, oka i gardła, niegojące się rany

3. Bacilli Gram Positive – zatrucia pokarmowe

4. Bacillus Megaterium – zatrucia pokarmowe

5. Bacillus Subtilus – zatrucia pokarmowe

6. Bordetella Pertussis – krztusiec, płuca

7. Borrelia Burgdorferi – borelioza

8. Borrelia Vincent – borelioza

9. Campylobacter – nowa nazwa Helicobacter pyroli wywołuje problemy z żołądkiem, przyczyna wrzodów

10. Clostridium Botulinum – pałeczka jadu kiełbasianego

11. Clostridium Tetani – laseczka tężca, wywołująca choroby zakażne ( zarażenie od konia, bydła)

12. Clostridium Welchii – laseczka zgorzeli gazowej, wywołująca martwicę tkanek. Nieleczona prowadzi do śmierci

13. Cocci Gram Pos and Neg –

14. Corynebacterium Diphtheriae – maczugłowiec błonicy, wywołuje chorobę zakażną błonnicę

15. Escherichia Coli – pałeczka okrężnicy , układ pokarmowy, jelita

16. Gardnerella Vaginalis – to bakterie beztlenowe znajdowane w dolnym odcinku układu moczowo-płciowego, głównie u kobiet.

17. Haemophilus Influenzae – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, płuc, nagłośni, ucha, zatok

18. Helicobacter Pylori – problemy z żołądkiem

19. Legionella Pneumophila – pałeczka wywołująca choroby z grupy legioneloz, z których najważniejsze znaczenie mają: choroba legionistów oraz gorączka Pontia zapalenie płuc, zatoki, narządy wewnętrzne i skóra

20. Leptospiria – grupa chorób odzwierzęcych, gorączka, choroba odzwierzęca (gryzonie, świnie, konie, bydło, psy, koty)

21. Listeria Monocytogenes – gatunek względnie beztlenowej, wewnątrzkomórkowo żyjącej bakterii, która jest czynnikiem etiologicznym listeriozy infekcja oka, zapalenie wsierdzia lub sepsa

22. Mycobacterium Bovis – tlenowa, wolno rosnąca bakteria należąca do rodziny Mykobakterii, będąca przyczyną gruźlicy u bydła. U ludzi – zapalenie płuc

23. Mycobacterium Leprae – prątek trądu kwasooporna, słabo Gram-dodatnia bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym trądu – choroby zakaźnej występującej głównie w krajach tropikalnych

24. Mycobacterium Tuberculosis – prątek grużlicy

25. Mycoplasma Pneumoniae – mała bakteria wywołująca atypowe zapalenie płuc u dzieci

26. Neisseria Gonorrhoea – dwoinka rzeżączki przenoszona drogą płciową

27. Neisseria Meningitidis – Dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokok, wywołuje zapalenie opon mózgowych często przebiega z sepą

28. Pseudomonas Aeruginosa – pałeczka ropy błękitnej jest jednym z najważniejszych i najgroźniejszych drobnoustrojów powodujących zakażenia wewnątrzszpitalne. Zakażenie pałeczką ropy błękitnej stanowi szczególnie istotny problem u osób chorych na zatoki.

29. Salmonella, bakterie z tego gatunku – Salmonella typhi – mogą powodować szczególną i ciężką chorobę – dur brzuszny, obecnie bardzo rzadką w Polsce. Inne gatunki Salmonella wywołują zatrucia pokarmowe czyli tzw. salmonellozy. W Polsce najczęściej przyczyną salmonellozy są pałeczki Salmonella enteritidis.

30. Salmonella Paratyphi – zakaźne zapalenie jelit, dur brzuszny

31. Salmonella Typhi – zakaźne zapalenie jelit, dur brzuszny

32. Shigella – Bakterie te powodują zatrucia pokarmowe (czerwonka). Jedynymi rezerwuarami bakterii są człowiek oraz małpy. Czerwonka zwykle objawia się silnymi, kurczowymi bólami brzucha i częstym, bolesnym oddawaniem małej ilości stolca, zawierającego krew i śluz.

33. Staphylococcus Aureus- gronkowiec złocisty

34. Staphylococcus Epidermidis – to gatunek bakterii Gram-dodatnich, należący do rodzaju gronkowców, wywołujący zakażenia oportunistyczne. Drobnoustrój powoduje infekcje u osób z osłabioną odpornością.

35. Staphylococcus Lactis, efektywne mikroorganizmy powodujące fermentację mlekową, w wyniku której produkowany jest kwas mlekowy. Rozkładają cukry proste na kwas mlekowy. Ich naturalnym środowiskiem jest układ trawienny człowieka (przełyk). Znajdują się w różnych produktach spożywczych, np. kwasie chlebowym, serach i jogurtach.

36. Streptococcus Agalaciae – kolonizuje przewód pokarmowy oraz układ moczowo-płciowy osób dorosłych. Ze względu na bliskie sąsiedztwo cewki moczowej i pochwy, bakteria obecna jest często w drogach rodnych kobiet

37.Streptococcus Mutans – stanowią główny czynnik etiologiczny powstawania próchnicy zębów. Podczas zapalenia dziąseł może przejść przez uszkodzone błony śluzowe do krwiobiegu, powodując przejściową bakteriemię oraz infekcyjne zapalenie wsierdzia.

38. Streptococcus Pneumoniae – dwoinka zapalenia płuc, nazywana pneumokokiem, Wbrew swojej nazwie bakteria może wywoływać różnego rodzaju zakażenia inne, niż zapalenie płuc, w tym ostre zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie szpiku, septyczne zapalenie stawów, zapalenie wsierdzia, zapalenie otrzewnej, zapalenie osierdzia, tkanki łącznej i ropień mózgu.

39. Streptococcus Pyogenes – będący czynnikiem etiologicznym anginy oraz kilku innych zespołów chorobowych. Ze względu na objawy kliniczne towarzyszące infekcji bywa nazywany paciorkowcem ropnym.

40. Streptococcus Viridans – wywołuje zapalenie wsierdzia i ropień zęba

41. Vibrio Cholera – przecinkowiec cholery, atakuje jelita i prowadzi do odwodnienia i szybkiej śmierci

42. Yersinia Pestis – pałeczka dżumy, wywołuje, Bakteria może wywołać ostrą, gwałtowną, często śmiertelną chorobę – dżumę. Była odpowiedzialna za kilka tragicznych pandemii.

43. Anthrax – wąglik, choroba zakaźna, zaraźliwa, wywoływana przez Gram-dodatnią bakterię nazywaną laseczką wąglika (Bacillus anthracis).

44. MRSA – gronkowiec szpitalny, b,oporny na leczenie

45. Bacillus Cereus – laseczka woskowa, wywołująca zatrucia pokarmowe

46. Clostridium Perfringens – laseczka zgorzeli gazowej wywołująca martwicę tkanek. Nieleczona wywołuje śmierć

47. Enterobacter Aerogenes – wywołuje zapalenia wewnątrzszpitalne

48. Klebsiella Pneumoniae – zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo- rdzeniowych

49. Micrococcus Luteus – bakterie znajdowane w próbkach kurzu

50. Proteus Vulgaris – odmieniec pospolity, Drobnoustrój jest odpowiedzialny za zakażenia układu pokarmowego (w tym dróg żółciowych), ucha środkowego, płuc oraz opon mózgowych.

51. Salmonella Enteritidis – jest ważnym patogenem drobiu izolowanym ze stad kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich brojlerów i stad komercyjnych niosek jaj konsumpcyjnych. Rozpoznanie bakteriologiczne ptaków zakażonych nie jest łatwe ze względu na nieregularne wydalanie zarazka.

52. Streptococcus Mitis – to paciorkowiec pospolicie występujący w jamie ustnej (np. w osadzie nazębnym), gardle, pochwie, cewce moczowej oraz w jelicie grubym. Nie jest patogenna, ale może przekazywać oporność na antybiotyki innym bakteriom, np. dwoince zapalenia płuc – Streptococcus pneumoniae.

53. Borelia Vincentii – borelioza

54. Clostridium Difficile – to gatunek Gram dodatnich beztlenowych laseczek wykazujących zdolność ruchu. Są jedną z najczęstszych przyczyn rzekomobłoniastego zapalenia jelit,

55. Mycobacterium Paratuberculosis – wywołuje zapalne choroby jelit (choroba Johnes`a) u przeżuwaczy, psów, świń i niektórych małp naczelnych. U ludzi postuluje się jej wpływ na rozwój ciężkiej choroby jelit – choroby Leśniowskiego-Crohn`a, jak również innych chorób zapalnych jelit. Ostatnio zakażenia tą bakterią zaczęto łączyć też z rozwojem chorób autoimmunizacyjnych takich jak cukrzyca typu I czy stwardnienie rozsiane.

56. Neisseria Catarrhalis – odpowiada głównie za nawracające zapalenia dróg oddechowych, rzadziej ucha środkowego i opon mózgowych.

57. Actinomyces Viscosus – promienica psów i kotów. Zmiany objawiają się zlokalizowanymi ziarniniakami w skórze i tkance podskórnej, z towarzyszącą ropowicą

58. Aggregatibacter Actinomycetemcomitans bakteria wywołuje agresywne zapalenia przyzębia dodatkowo wywołuje paradentozę.

59. Bacteroides Fragilis, rodzaj bakterii, będących pałeczkami gram-ujemnymi, należącymi do bezwzględnych beztlenowców. Wchodzą one w skład fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka i są najliczniejsze spośród wszystkich bakterii wchodzących w jej skład. Mogą wywołać zakażenia oportunistyczne m.in. w obrębie jamy brzusznej, bakteriemię.

60. Burkholderia Cepacia, Gram-ujemna bakteria nie fermentująca glukozy, która może być przyczyną zakażeń oportunistycznych. Jest częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii, onkologii oraz transplantologii. U osłabionych pacjentów jest w stanie wywołać m.in. sepsę, zapalenie wsierdzia, zakażenie układu moczowego. Szczególnie predysponowani na zakażenie są chorzy na mukowiscydozę.

61. Clostridium Septicum, wywyołuje zgorzel gazową, może doprowadzić do martwicy tkanek i szybkiej śmierci

62. Eikenella Corrodens, bakteria występująca w górnych drogach oddechowych i w przewodzie pokarmowym człowieka. Stanowi fizjologiczną florę bakteryjną przyzębia. Może wywołać zapalenie wsierdzia.

63. Enterococcus Faecalis paciorkowiec kałowy, który wywołuje zapalenie cewki moczowej

64. Enterococcus Faecium, bakteria gram dodatnia należąca do enterokoków, dawniej klasyfikowano ją do paciorkowców grupy D. Fizjologicznie występuje w przewodzie pokarmowym człowieka, jednak może być również czynnikiem chorobotwórczym i wywoływać np. zakażenie układu moczowego, zapalenie wsierdzia.

65. Fusobacterium Nucleatum, pałeczki beztlenowe wchodzą w skład flory fizjologicznej górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Wywołują zapalenia stawów, kości i szpiku, ropień wątroby i mózgu

66. Gemella Morbillorum , bakteria spotykana przy ropniach przyzębia i leczeniu kanałowym

67. Group A Streptococcus / GAS – hemolizujący paciorkowiec grupy A

68. Group B Streptococus /GBS – hemolizujący paciorkowiec grupy B

69. Mycobacterium Abscessus, – mykobakterioza, choroba wywyoływana przez niegruźlicze prątki.
Zakażenie nie przenosi się z człowieka na człowieka. Rzadko można spotkać zakażenie człowiek – prątki odzwierzęce, kurz.
Czynnikami sprzyjającymi są: obecność immunosupresji, wstępne uszkodzenie płuc, zakażenie skóry.

70. Mycobacterium Intracellulare, mykobakterioza, choroba wywyoływana przez niegruźlicze prątki. Opis jak wyżej

71. Mycobacterium Marinum, choroba ryb, Najczęstsze objawy zakazenia u ludzi to pojedynczy guz lub seria mniejszych guzków, pojawiających sie zazwyczaj na dłoni i postępujących w kierunku ramienia. Rzadsza jest infekcja stawów, która wywołuje objawy podobne do artretyzmu. Ten ostatni rodzaj silnego zakażenia wystepuje wtedy, kiedy zainfekowaniu ulegnie np. rana po ukluciu kolcem sumika lub jakakolwiek inna głęboka, otwarta rana. U osób z obniżoną odpornością organizmu może nawet w skrajnych wypadkach dojść do śmierci. Szczególna ostrożność powinny zachować osoby z wirusem HIV, chorzy na AIDS, pacjenci z nowotworem poddawani chemioterapii oraz wszyscy pozostali o osłabionym systemie immunologicznym

72. Mycoplasma Fermentans,prawdopodobnie pochodzi z jądra bakterii Brucella. Ten czynnik chorobowy nie jest bakterią, ani też wirusem. Jest zmutowaną formą bakterii Brucella, połączoną z wirusem visna, z którego mykoplazma została ekstrahowana. Człowiek może zachorować na chorobę neurologiczną, jeśli patogen zniszczy pewne komórki w jego mózgu, albo też może zachorować na colitis Crohna, jeśli patogen przeniknie i zniszczy komórki jelita grubego

73. Mycoplasma Genitalium, bakterie chorobotwórcze będące przyczyną zakażeń urogenitalnych u kobiet i mężczyzn.

74. Mycoplasma Hominis zwana mykoplazmami urogenitalnymi, związane są z rozwojem nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej, zapalenia szyjki macicy i narządów miednicy mniejszej. Infekcje mykoplazmatyczne cechują się różnorodnością, co sprawia, że ich rozpoznanie nastręcza dużo trudności

75. Mycoplasma Penetrans wywołuje zakażanie układu płciowo-moczowego

76. Mycoplasma Salivarium wywołuje zapalenia oczu i uszu , jamy ustnej ,zapalenia stawów

77. Porphyromonas Gingivalis drobnoustroje, które wymieniane są wśród prawdopodobnych czynników etiologicznych zapaleń przyzębia.

78. Prevotella Intermedia wywyołuje zapalenie dziąseł, gardła, migdałów i pochwy

79. Propionibacterium Acnes – Stanowi florę fizjologiczną skóry, układu pokarmowego, oddechowego oraz dróg moczowo-płciowych; u pacjentów z osłabioną odpornością może spowodować zapalenie wsierdzia oraz opon mózgowo-rdzeniowych.

80. Proteus Mirabilis powoduje zakażenia układu moczowego

81. Salmonella Enterica bakterie wywołujące zapalenie jelita cienkiego i grubego. W Polsce najczęstsza przyczyna bakteryjnych zatruć pokarmowych. Najczęściej zmiany chorobowe ograniczają się do przewodu pokarmowego, lecz możliwe jest uogólnienie się procesu chorobowego – posocznica, zakażenie narządów wewnętrznych, stawów

82. Salmonella Typhimurium – zakaźne zapalenie jelit, dur brzuszny

83. Serratia Marcescens – zapalenie dróg oddechowych, układu moczowego, skóry, posocznica

84. Staphylococcus Saprophyticus gronkowiec opurtynistyczny wywołuje infekcji dróg moczowych, zwłaszcza u młodych kobiet.

85. Stomatococcus Mucilaginosus ziarenkowiec, skład normalnej flory jamy ustnej. Przerost prowadzi do zakazeń w jamie ustnej

86. Streptococcus Salivarius bakteria należąca do paciorkowców z grupy serologicznej K. Stanowi florę fizjologiczną jamy ustnej oraz przewodu pokarmowego, zarówno u zwierząt jak i ludzi Jest także jednym z czynników etiologicznych infekcyjnego zapalenia wsierdzia

87. Treponema Pallidum kretek blady, bakteria spiralna wywołująca kiłę

88. Ureaplasma Parvum – wywołuje zapalenie cewki moczowej, wywołuje problem z bezpłodnością

89.Ureaplasma Urelyticum – wywołuje zapalenie cewki moczowej, pochwy, wywołuje problem z bezpłodnością

90. Vancomycin- Resistant Enterococci/VRE szczepy bakterii należące do rodzaju enterokoków, które wykształciły mechanizm oporności na glikopeptydy – wankomycynę albo teikoplaninę. Tego typu oporność jest klinicznie ważna, ponieważ antybiotyki glikopeptydowe uważane są często za leki ostatniej szansy przy zakażeniach bakteriami Gram-dodatnimi. Nowe generacje antybiotyków zachowują jednak aktywność także wobec wankomycynoopornych szczepów. Zakażenia szczepami VRE są jednymi z najczęstszych zakażeń wewnątrzszpitalnych. Śmiertelność podczas sepsy jest wysoka i wynosi ponad 50 %

91. Vancomycin-Resistant Staphylococcus/ VRSA Gronkowiec złocisty oporny na wankomycynę (VRSA)

92. Vibrio Parahaemoliticus przecinkowiec wywołujący zatrucia pokarmowe

93. Vibrio Vulnificus Przecinkowce to mięsożerne bakterie występujące w wodach tropikalnych, jednak od kilku lat coraz częściej pojawiają się także w Bałtyku. Wszystko przez ocieplenie się klimatu. Osoby wypoczywające nad morzem powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ kontakt z przecinkowcami może się skończyć ciężkim zatruciem pokarmowym, amputacją kończyny, a nawet śmiercią