1. Acinetobacter – zakażenia wewnątrzszpitalne, bytuje w wodzie i glebie, sepsa
2. Actinomyces – infekcje jamy ustnej, zębów, oka i gardła, niegojące się rany
3. Bacilli Gram Positive – zatrucia pokarmowe
4. Bacillus Megaterium – zatrucia pokarmowe
5. BacillusSubtilus – zatrucia pokarmowe
6. BordetellaPertussis – krztusiec, płuca
7. BorreliaBurgdorferi – borelioza
8. Borrelia Vincent – borelioza
9. Campylobacter – nowa nazwa Helicobacterpyroli wywołuje problemy z żołądkiem, przyczyna wrzodów
10. Clostridium Botulinum – pałeczka jadu kiełbasianego
11. Clostridium Tetani – laseczka tężca, wywołująca choroby zakażne -zarażenie od konia, bydła
12. Clostridium Welchii – laseczka zgorzeli gazowej, wywołująca martwicę tkanek. Nieleczona prowadzi do śmierci
13. Cocci Gram Pos and Neg – ziarniak
14. CorynebacteriumDiphtheriae -maczugłowiec błonicy, wywołuje chorobę zakażną – błonnicę
15. Escherichia Coli – pałeczka okrężnicy , układ pokarmowy, jelita
16. Gardnerella Vaginalis – bakterie beztlenowe znajdowane w dolnym odcinku układu moczowo-płciowego, głównie u kobiet.
17. HaemophilusInfluenzae – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, płuc, nagłośni, ucha, zatok
18. Helicobacter Pylori – problemy z żołądkiem
19. Legionella Pneumophila – pałeczka wywołująca choroby z grupy legioneloz, z których najważniejsze znaczenie mają: choroba legionistów oraz gorączka Pontia zapalenie płuc, zatoki, narządy wewnętrzne i skóra
20. Leptospiria – grupa chorób odzwierzęcych, gorączka, choroba odzwierzęca (gryzonie, świnie, konie, bydło, psy, koty)
21. Listeria Monocytogenes – gatunek względnie beztlenowej, wewnątrzkomórkowo żyjącej bakterii, która jest czynnikiem etiologicznym listeriozy infekcja oka, zapalenie wsierdzia lub sepsa
22. Mycobacterium Bovis – tlenowa, wolno rosnąca bakteria należąca do rodziny Mykobakterii, będąca przyczyną gruźlicy u bydła, u ludzi – zapalenie płuc
23. Mycobacterium Leprae – prątek trądu kwasooporna, słabo Gram-dodatnia bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym trądu – choroby zakaźnej występującej głównie w krajach tropikalnych
24. MycobacteriumTuberculosis – prątek grużlicy
25. Mycoplasma Pneumoniae – mała bakteria wywołująca atypowe zapalenie płuc u dzieci
26. Neisseria Gonorrhoea – dwoinka rzeżączki przenoszona drogą płciową
27. Neisseria Meningitidis – dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokok, wywołuje zapalenie opon mózgowych często przebiega z sepą
28. Pseudomonas Aeruginosa – pałeczka ropy błękitnej, jeden z najważniejszych i najgroźniejszych drobnoustrojów powodujących zakażenia wewnątrzszpitalne. Zakażenie pałeczką ropy błękitnej stanowi szczególnie istotny problem u osób chorych na zatoki.
29. Salmonella, bakterie z tego gatunku – Salmonella typhi – mogą powodować szczególną i ciężką chorobę – dur brzuszny, obecnie bardzo rzadką w Polsce. Inne gatunki Salmonella wywołują zatrucia pokarmowe czyli tzw. salmonellozy. W Polsce najczęściej przyczyną salmonellozy są pałeczki Salmonella enteritidis.
30. Salmonella Paratyphi – zakaźne zapalenie jelit, dur brzuszny
31. Salmonella Typhi – zakaźne zapalenie jelit, dur brzuszny
32. Shigella – bakterie te powodują zatrucia pokarmowe (czerwonka). Jedynymi rezerwuarami bakterii są człowiek oraz małpy. Czerwonka zwykle objawia się silnymi, kurczowymi bólami brzucha i częstym, bolesnym oddawaniem małej ilości stolca, zawierającego krew i śluz.
33. Staphylococcus Aureus- gronkowiec złocisty
34. Staphylococcus Epidermidis – gatunek bakterii Gram-dodatnich, należący do rodzaju gronkowców, wywołujący zakażenia oportunistyczne. Drobnoustrój powoduje infekcje u osób z osłabioną odpornością.
35. Staphylococcus Lactis – efektywne mikroorganizmy powodujące fermentację mlekową, w wyniku której produkowany jest kwas mlekowy. Rozkładają cukry proste na kwas mlekowy. Ich naturalnym środowiskiem jest układ trawienny człowieka (przełyk). Znajdują się w różnych produktach spożywczych, np. kwasie chlebowym, serach i jogurtach.
36. Streptococcus Agalaciae – kolonizuje przewód pokarmowy oraz układ moczowo-płciowy osób dorosłych. Ze względu na bliskie sąsiedztwo cewki moczowej i pochwy, bakteria obecna jest często w drogach rodnych kobiet
37.Streptococcus Mutans – stanowią główny czynnik etiologiczny powstawania próchnicy zębów. Podczas zapalenia dziąseł może przejść przez uszkodzone błony śluzowe do krwiobiegu, powodując przejściową bakteriemię oraz infekcyjne zapalenie wsierdzia.
38. Streptococcus Pneumoniae – dwoinka zapalenia płuc, nazywana pneumokokiem, Wbrew swojej nazwie bakteria może wywoływać różnego rodzaju zakażenia inne, niż zapalenie płuc, w tym ostre zapalenie zatok, zapalenie ucha środkowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie szpiku, septyczne zapalenie stawów, zapalenie wsierdzia, zapalenie otrzewnej, zapalenie osierdzia, tkanki łącznej i ropień mózgu.
39. Streptococcus Pyogenes – czynnik etiologiczny anginy oraz kilku innych zespołów chorobowych. Ze względu na objawy kliniczne towarzyszące infekcji bywa nazywany paciorkowcem ropnym.
40. Streptococcus Viridans – wywołuje zapalenie wsierdzia i ropień zęba
41. Vibrio Cholera – przecinkowiec cholery, atakuje jelita i prowadzi do odwodnienia i szybkiej śmierci
42. Yersinia Pestis – pałeczka dżumy. Bakteria może wywołać ostrą, gwałtowną, często śmiertelną chorobę – dżumę. Była odpowiedzialna za kilka tragicznych pandemii.
43. Anthrax – wąglik, choroba zakaźna, zaraźliwa, wywoływana przez Gram-dodatnią bakterię nazywaną laseczką wąglika (Bacillusanthracis).
44. MRSA – gronkowiec szpitalny, b,oporny na leczenie
45. Bacillus Cereus – laseczka woskowa, wywołująca zatrucia pokarmowe
46. Clostridium Perfringens – laseczka zgorzeli gazowej wywołująca martwicę tkanek. Nieleczona wywołuje śmierć
47. Enterobacter Aerogenes – wywołuje zapalenia wewnątrzszpitalne
48. Klebsiella Pneumoniae – zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zakażenia układu moczowego, pokarmowego, opon mózgowo- rdzeniowych
49. Micrococcus Luteus – bakterie znajdowane w próbkach kurzu
50. Proteus Vulgaris – odmieniec pospolity, Drobnoustrój jest odpowiedzialny za zakażenia układu pokarmowego (w tym dróg żółciowych), ucha środkowego, płuc oraz opon mózgowych.
51. Salmonella Enteritidis – ważny patogen drobiu izolowany ze stad kurcząt brojlerów, stad rodzicielskich brojlerów i stad komercyjnych niosek jaj konsumpcyjnych. Rozpoznanie bakteriologiczne ptaków zakażonych nie jest łatwe ze względu na nieregularne wydalanie zarazka.
52. Streptococcus Mitis – paciorkowiec pospolicie występujący w jamie ustnej (np. w osadzie nazębnym), gardle, pochwie, cewce moczowej oraz w jelicie grubym. Nie jest patogenna, ale może przekazywać oporność na antybiotyki innym bakteriom, np. dwoince zapalenia płuc – Streptococcus pneumoniae.
53. Borelia Vincentii – borelioza
54. Clostridium Difficile – gatunek Gram-dodatnich, beztlenowych laseczek wykazujących zdolność ruchu. Są jedną z najczęstszych przyczyn rzekomobłoniastego zapalenia jelit
55. Mycobacterium Paratuberculosis – wywołuje zapalne choroby jelit (choroba Johnes`a) u przeżuwaczy, psów, świń i niektórych małp naczelnych. U ludzi postuluje się jej wpływ na rozwój ciężkiej choroby jelit – choroby Leśniowskiego-Crohn`a,  jak również innych chorób zapalnych jelit. Ostatnio zakażenia tą bakterią zaczęto łączyć też z rozwojem chorób autoimmunizacyjnych takich jak cukrzyca typu I czy stwardnienie rozsiane.
56. Neisseria Catarrhalis – odpowiada głównie za nawracające zapalenia dróg oddechowych, rzadziej ucha środkowego i opon mózgowych.
57. Actinomyces Viscosus – promienica psów i kotów. Zmiany objawiają się zlokalizowanymi ziarniniakami w skórze i tkance podskórnej, z towarzyszącą ropowicą
58. Aggregatibacter Actinomycetemcomitans – bakteria wywołuje agresywne zapalenia przyzębia dodatkowo wywołuje paradentozę.
59. Bacteroides Fragilis – rodzaj bakterii, będących pałeczkami gram-ujemnymi, należącymi do bezwzględnych beztlenowców. Wchodzą one w skład fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka i są najliczniejsze spośród wszystkich bakterii wchodzących w jej skład. Mogą wywołać zakażenia oportunistyczne m.in. w obrębie jamy brzusznej, bakteriemię.
60. Burkholderia Cepacia – Gram-ujemna bakteria nie fermentująca glukozy, która może być przyczyną zakażeń oportunistycznych. Jest częstą przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych, zwłaszcza na oddziałach intensywnej terapii, onkologii oraz transplantologii. U osłabionych pacjentów jest w stanie wywołać m.in. sepsę, zapalenie wsierdzia, zakażenie układu moczowego.
61. Clostridium Septicum – wywyołuje zgorzel gazową, może doprowadzić do martwicy tkanek i szybkiej śmierci
62. Eikenella Corrodens – bakteria występująca w górnych drogach oddechowych i w przewodzie pokarmowym człowieka. Stanowi fizjologiczną florę bakteryjną przyzębia. Może wywołać zapalenie wsierdzia.
63. Enterococcus Faecalis – paciorkowiec kałowy, który wywołuje zapalenie cewki moczowej
64. Enterococcus Faecium – bakteria Gram-dodatnia należąca do enterokoków, dawniej klasyfikowano ją do paciorkowców grupy D. Fizjologicznie występuje w przewodzie pokarmowym człowieka, jednak może być również czynnikiem chorobotwórczym i wywoływać np. zakażenie układu moczowego, zapalenie wsierdzia.
65. Fusobacterium Nucleatum – pałeczki beztlenowe wchodzą w skład flory fizjologicznej górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Wywołują zapalenia stawów, kości i szpiku, ropień wątroby i mózgu
66. Gemella Morbillorum – bakteria spotykana przy ropniach przyzębia i leczeniu kanałowym
67. Group A Streptococcus / GAS – hemolizujący paciorkowiec grupy A
68. Group B Streptococus /GBS – hemolizujący paciorkowiec grupy B
69. Mycobacterium Abscessus – mykobakterioza, choroba wywoływana przez niegruźlicze prątki. Zakażenie nie przenosi się z człowieka na człowieka. Rzadko można spotkać zakażenie człowiek – prątki odzwierzęce, kurz. Czynnikami sprzyjającymi są: obecność immunosupresji, wstępne uszkodzenie płuc, zakażenie skóry.
70.Mycobacterium Intracellulare -mykobakterioza, choroba wywyołana przez niegruźlicze prątki.
71. Mycobacterium Marinum – choroba ryb, najczęstsze objawy zakażenia u ludzi to pojedynczy guz lub seria mniejszych guzków, pojawiających się zazwyczaj na dłoni i postępujących w kierunku ramienia. Rzadsza jest infekcja stawów, która wywołuje objawy podobne do artretyzmu. Ten ostatni rodzaj silnego zakażenia występuje gdy zainfekowaniu ulegnie np. rana po ukłuciu kolcem sumika lub jakakolwiek inna głęboka, otwarta rana. U osób z obniżoną odpornością organizmu może nawet w skrajnych wypadkach dojść do śmierci. Szczególna ostrożność powinny zachować osoby z wirusem HIV, chorzy na AIDS, pacjenci z nowotworem poddawani chemioterapii oraz wszyscy pozostali o osłabionym systemie immunologicznym
72. Mycoplasma Fermentans – prawdopodobnie pochodzi z jądra bakterii Brucella. Ten czynnik chorobowy nie jest bakterią, ani też wirusem. Jest zmutowaną formą bakterii Brucella, połączoną z wirusem visna, z którego mykoplazma została ekstrahowana. Człowiek może zachorować na chorobę neurologiczną, jeśli patogen zniszczy pewne komórki w jego mózgu, albo też może zachorować na colitis Crohna, jeśli patogen przeniknie i zniszczy komórki jelita grubego
73. Mycoplasma Genitalium – bakterie chorobotwórcze będące przyczyną zakażeń urogenitalnych u kobiet i mężczyzn.
74. Mycoplasma Hominis – zwana mykoplazmami urogenitalnymi, związane są z rozwojem nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej, zapalenia szyjki macicy i narządów miednicy mniejszej. Infekcje mykoplazmatyczne cechują się różnorodnością, co sprawia, że ich rozpoznanie nastręcza dużo trudności
75. Mycoplasma Penetrans – wywołuje zakażanie układu płciowo-moczowego
76. Mycoplasma Salivarium – wywołuje zapalenia oczu i uszu, jamy ustnej, zapalenia stawów
77. Porphyromonas Gingivalis – drobnoustroje, które wymieniane są wśród prawdopodobnych czynników etiologicznych zapaleń przyzębia.
78. Prevotella Intermedia – wywołuje zapalenie dziąseł, gardła, migdałów i pochwy
79. Propionibacterium Acnes – stanowi florę fizjologiczną skóry, układu pokarmowego, oddechowego oraz dróg moczowo-płciowych; u pacjentów z osłabioną odpornością może spowodować zapalenie wsierdzia oraz opon mózgowo-rdzeniowych.
80. Proteus Mirabilis – powoduje zakażenia układu moczowego
81. Salmonella Enterica – bakterie wywołujące zapalenie jelita cienkiego i grubego. W Polsce najczęstsza przyczyna bakteryjnych zatruć pokarmowych. Najczęściej zmiany chorobowe ograniczają się do przewodu pokarmowego, lecz możliwe jest uogólnienie się procesu chorobowego – posocznica, zakażenie narządów wewnętrznych, stawów
82. Salmonella Typhimurium – zakaźne zapalenie jelit, dur brzuszny
83. Serratia Marcescens – zapalenie dróg oddechowych, układu moczowego, skóry, posocznica
84. Staphylococcus Saprophyticus – gronkowiec opurtynistyczny wywołuje infekcje dróg moczowych, zwłaszcza u młodych kobiet.
85. Stomatococcus Mucilaginosus – ziarenkowiec, skład normalnej flory jamy ustnej. Przerost prowadzi do zakażeń w jamie ustnej
86. Streptococcus Salivarius – bakteria należąca do paciorkowców z grupy serologicznej K. Stanowi florę fizjologiczną jamy ustnej oraz przewodu pokarmowego, zarówno u zwierząt jak i ludzi. Jest także jednym z czynników etiologicznych infekcyjnego zapalenia wsierdzia
87. Treponema Pallidum – krętek blady, bakteria spiralna wywołująca kiłę
88.Ureaplasma Parvum – wywołuje zapalenie cewki moczowej, wywołuje problem z bezpłodnością
89.Ureaplasma Urelyticum – wywołuje zapalenie cewki moczowej, pochwy, wywołuje problem z bezpłodnością
90. Vancomycin- ResistantEnterococci/VRE – szczepy bakterii należące do rodzaju enterokoków, które wykształciły mechanizm oporności na glikopeptydy – wankomycynę albo teikoplaninę. Tego typu oporność jest klinicznie ważna, ponieważ antybiotyki glikopeptydowe uważane są często za leki ostatniej szansy przy zakażeniach bakteriami Gram-dodatnimi. Nowe generacje antybiotyków zachowują jednak aktywność także wobec wankomycynoopornych szczepów. Zakażenia szczepami VRE są jednymi z najczęstszych zakażeń wewnątrzszpitalnych. Śmiertelność podczas sepsy jest wysoka i wynosi ponad 50%
91. Vancomycin-ResistantStaphylococcus/ VRSA – gronkowiec złocisty oporny na wankomycynę (VRSA)
92. Vibrio Parahaemoliticus – przecinkowiec wywołujący zatrucia pokarmowe
93. Vibrio Vulnificus – przecinkowce, mięsożerne bakterie występujące w wodach tropikalnych, od kilku lat coraz częściej pojawiają się także w Bałtyku. Wszystko przez ocieplenie się klimatu. Osoby wypoczywające nad morzem powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ kontakt z przecinkowcami może się skończyć ciężkim zatruciem pokarmowym, amputacją kończyny, a nawet śmiercią
94. Acinetobacter Baumannii – gatunek bakterii wywołujący zakażenie oportunistyczne u ludzi
95. Acinetobacter Baumannii, Multi-Drug Resistant (MDR-AB) – szczep oporny na większość stosowanych antybiotyków
96. Actinomyces Israelii – bakteria będąca przyczyną promienicy
97. Actinomyces Odontolyticus – może wywoływać ropne stany zapalne, szczególnie w obrębie miednicy mniejszej
98. Aeromonas Hydrophila – grupa bakterii występująca we wszystkich środowiskach wodnych oraz słonych wodach
99. Bacteroides Thetaiotamicron – wchodzą w skład fizjologicznej flory bakteryjnej przewodu pokarmowego człowieka i są najliczniejsze spośród wszystkich bakterii wchodzących w jego skład
100. Bifidobacterium Animalis – gatunek pałeczkowatych bakterii Gram-dodatnich, które bytują w jelicie grubym większości ssaków, w tym ludzi
101. Bifidobacterium Sp. – paciorkowiec gram-dodatni
102. Bordatella Holmesii – wywołuje objawy podobne do krztuśca
103. Burkholderia Pseudomallei – bakteria wywołująca chorobę zakaźną meliolidazę
104. Campylobacter Jejuni – gatunek bakterii występujący w odchodach zwierzęcych
105. Campylobacter Rectus – bakteria spotykana wyłącznie w jamie ustnej
106. Capnocytophaga Canimorsus – występuje w ślinie psów i kotów, może wywołać ciężkie zakażenia u ludzi
107. Capnocytophaga Ochracea – bakterie beztlenowe, zasiedlają jamę ustną człowieka
108. Capnocytophaga Sputigena – może zasiedlać jamę ustną człowieka, powoduje choroby przyzębia
109. Cardiobacterium Hominis – stanowi florę fizjologiczną jamy ustnej (w niekorzystnych okolicznościach może stać się przyczyną infekcyjnego zapalenia wsierdzia)
110. Citrobacter Freundii – bakteria podobna do salmonelli
111. Clostridium Cadaveris – bakteria z gatunku clostridium
112. Clostridium Sporogenes – mikroorganizm powszechnie występujący w glebie
113. Clostridium Tertium – szczep clostridium oporny na klindamycynę
114. Cronobacter Sakazakii/ Enterobacter Sakazakii – gatunek Gram-ujemnej, względnie beztlenowej, patogennej pałeczki
115. Eikenella Corrodens/ Bacteroides Corrodens – występuje w górnych drogach oddechowych i w przewodzie pokarmowym człowieka (stanowi fizjologiczną florę bakteryjną przyzębia)
116. Enterobacter Cloacae – może wchodzić w skład flory fizjologicznej przewodu pokarmowego (nosicielstwo 40-60%), czynniki etiologiczne zakażeń szpitalnych
117. Enterococcus Faecium – Vancomycin Resistant (VRE) – fizjologicznie występuje w przewodzie pokarmowym człowieka (może być również czynnikiem chorobotwórczym i wywoływać np. zakażenie układu moczowego, zapalenie wsierdzia)
118. Escherichia coli – pałeczka okrężnicy (wchodzi w skład flory bakteryjnej jelita grubego człowieka)
119. Escherichia Hermannii – pałeczki laktozo-dodatnie należące do rodziny enterobakterii
120. Eubacterium Yurii – bakterie beztlenowe
121. Francisella Tularemis – powoduje tularemię (cechą charakterystyczną jest obrzęk zmienionych węzłów chłonnych, może również wystąpić posocznica)
122. Haemophilus Ducreyi – pałeczka będąca czynnikiem etiologicznym wrzodu miękkiego (choroba przenoszona drogą płciową)
123. Klebsiella Granulomatis – jest czynnikiem etiologicznym ziarniniaka pachwinowego (donowanozy)
124. Kocuria Rosea – u osób z obniżoną odpornością mogą powodować infekcje
125. Lactobacillus Acidophilus – gatunek pałeczek kwasu mlekowego powszechnie używanych przy produkcji wyrobów mlecznych
126. Lactobacillus Bulgaricus – najliczniejsza spośród grupy bakterii kwasu mlekowego
127. Lactobacillus Plantarum – jedna z najczęściej spotykanych bakterii mlekowych, spotykana niezwykle często w fermentujących produktach żywnościowych
128. Lactobacillus Salivarius –  bakteria z grupy probiotyków występującą głównie w okrężnicy, jelicie cienkim oraz pochwie, lecz jej obecność zaobserwowano też w jamie ustnej
129. Methanobrevibacter Smithii – odpowiedzialna za zaparciową postać jelita drażliwego
130. Moraxella Osloensis – powoduje zapalenie spojówek przechodzące w konsekwencji w owrzodzenie rogówki
131. Mycobacterium Avium Complex – prątki niegruźlicze wywołujące zakażenia głównie płuc, węzłów chłonnych, skóry i tkanki podskórnej, zapalenia otrzewnej oraz zakażenia uogólnione
132. Mycobacterium Tuberculosis – bakteria, która jest czynnikiem etiologicznym gruźlicy (prątek gruźlicy)
133. Neisseria Mucosa – stanowi fizjologiczną florę jamy nosowo-gardłowej
134. Neisseria Subflava – najczęściej występuje w drogach oddechowych u dorosłych (może wywołać zakażenie oportunistyczne np. powodować infekcje worka spojówkowego lub kolonizować sztuczne zastawki)
135. Peptosstreptococcus – beztlenowe ziarenkowce Gram(+), wchodzą w skład flory fizjologicznej skóry, jamy ustnej, przewodu pokarmowego i dróg moczowych
136. Plesiomonas Shigelloides – może powodować zapalenie jelita
137. Prevotella Copri – może powodować reumatoidalne zapalenie stawów
138. Prevotella Melaninogenica – występuje w jelicie grubym oraz w jamie ustnej (odpowiedzialna za nieprzyjemny zapach z ust i stany zapalne dziąseł)
139. Shigella Flexneri – gatunek bakterii powodujący zatrucia pokarmowe (czerwonkę)
140. Shigella Sonnei – powoduje dyzenterię (główny objaw to uporczywa biegunka śluzowo-krwista oraz owrzodzenie jelita grubego)
141. Staphylococcus Haemolyticus – gronkowiec hemolizujący, u niektórych przyjmuje zjadliwą postać wskutek spadku odporności organizmu
142. Staphylococcus Warneri – gronkowiec stanowiący naturalną mikroflorę organizmu człowieka
143. Stenotrophomonas Maltophilia – bakteria o niskiej zjadliwości będąca przyczyną zakażeń oportunistycznych
144. Streptobacillus Moniliformis – powoduje gorączkę od ugryzienia szczura (gorączkę szczurzą)
145. Streptococcus Pneumoniae PRSP&DRSP – pneumokoki oporne na penicylinę
146. Streptococcus Sanguinis – prawdopodobnie jest stałą florą fizjologiczną jamy ustnej, także u zdrowych ludzi (podczas zapalenia dziąseł przechodzi przez uszkodzone błony śluzowe do krwiobiegu, powodując przejściową bakteriemię oraz zapalenie wsierdzia)
147. Treponema Denticola – bakterie powodujące zapalenie dziąseł
148. Veillonella – powoduje zakażenie pępka (noworodki), bakteriemię, posoczniczę (noworodki) oraz ropień około migdałkowy
149. Yersinia Enterocolitica – jest najczęściej przyczyną zapalenia jelita grubego i cienkiego
150. Sarcinia Ventric D10 – bakteria, która występuje w wodzie i glebie oraz dobrze rozwijają się w środowisku o niskim pH
151. Gonococcinum – rzeżączka
152. Escherichia Verotoxinbildend – powoduje biegunki i zapalenie jelita grubego (może występować w surowym mięsie wieprzowym)
153. Listeriose –  choroba wywołana przez Listeria monocytogenes
154. Medorchinumum D10
155. Erysipel – róża wywołana przez paciorkowce
156. Bac. Bifid D12 – bakterie zasiedlają błonę śluzową końcowego odcinka jelita krętego i jelita grubego, wspierając pracę przewodu pokarmowego i system obronny jelit
157. Aerobac. Actinomycet. NOS D10 – promieniowiec tlenowy
158. Straphylococc. Enterotoxin D.SA D6
czynnik etologiczny zespołu wstrząsu toksycznego i zatruć pokarmowych
159. Staphylococc. Enterotoxin E1 SA D6
160. Staphylococc. Enterotoxin C1 SA D6
161. Staphylococc. Enterotoxin A SA D6
162. Staphylococc. Enterotoxin C2 SA D6
163. Staphylococc. Enterotoxin C3 SA D6
164. Salmonella Virchow D10 – bakteria wywołująca salmonellozę
165. Streptococc. Pyogenic Exotoxin
może wywoływać zapalenie gardła i migdałków podniebiennych (angina paciorkowcowa) oraz płonicę
166. Streptococc. Pyogenic Exotoxin B D6
167. Streptococc. Haemolyt B D6 – paciorkowiec wywołujący zapalenie gardła
168. Peptostreptococc. anae.ob.NOS- czynnik wywołujący kilka infekcji ogólnoustrojowych, w tym zapalenie wsierdzia i infekcje przewodu moczowo-płciowego i przewodu pokarmowego
169. Streptococc. Exfoliativtoxin B SA D6
może powodować gronkowcowy zespół oparzonej skóry
170. Streptococc. Exfoliativtoxin (Ż) A SA D6
171. Anthracinum D8 – wąglik
172. Branhamella catarrnalis D10 – stanowi florę fizjologiczną błon śluzowych, odpowiada głównie za nawracające zapalenie dróg oddechowych, rzadziej ucha środkowego i opon mózgowych
173. Nocardia asteroid D10 – bakterie tworzące rozglałezione strzępki, w przypadku zakażenia powodują nokardiozę płucną
174. Mycobacteria Kansasil – prątek niegruźliczy
175. Shigella dysenteriae D6 – najczęściej zakażenie następuje drogą fekalno-oralną przez skażony pokarm i wodę lub przez kontakt bezpośredni, w tym kontakt seksualny. Zakażenie wywołuje biegunkę i bóle brzucha
176. Lepra D15 – trąd
177. Metagonismus yokogawei – gatunek pasożytniczej przywry, najmniejszej spotykanej u człowieka powodujący chorobę pasożytniczą metagonimozę