1 Ehrlichia Phagocytophilum,

2 Babesia Bigemina,

3 Babesia Bovis,

4 Babesia Canis,

5 Babesia Cati,

6 Babesia Divergens,

7 Babesia Duncani,

8 Babesia Felis,

9 Babesia Gibsoni,

10 Babesia Herpailuri,

11 Babesia Jakimoni,

12 Babesia Major,

13Babesia Microti,

14 Babesia Ovate,

15 Babesia Pantherae,

16 Bartonella Alsaticca,

17 Bartonella Arupensis,

18 Bartonella Bacilliformis,

19 Bartonella Berkhoffii,

20 Bartonella Birtlesii,

21 Bartonella Bovis,

22 Bartonella Capreoli,

23 Bartonella Clarridgeiae,

24 Bartonella Doshiae,

25 Batonella Elizabethae,

26 Bartonella Grahamii,

27 Bartonella Henselae,

28 Bartonella Koehlerae,

29 Bartonella Melophagi,

30 Bartonella Muris,

31 Bartonella Peromyscus,

32 Bartonella Quintana,

33 Bartonella Rochalimae,

34 Bartonella Schoenbuchii,

35 Bartonella Talpae,

36 Bartonella Taylorii,

37 Bartonella Tribocorum,

38 Bartonella Vinsonii,

39 Bartonella Washoensis,

40 Borrelia Afzeli,

41 Borrelia Berbera,

42 Borrelia Burgdorferi,

43 Borrelia Carteri,

44 Borrelia Caucasica,

45 Borrelia Duttonii,

46 Borrelia Garinii,

47 Borrelia Hermsii,

48 Borrelia Hispanica,

49 Borrelia Kochis,

50 Borrelia Miyamotoi,

51 Borrelia Morgani,

52 Borrelia Novyi,

53 Borrelia Parkeri,

54 Borrelia Persica,

55 Borrelia Recurrentis,

56 Borrelia Tillae,

57 Borrelia Turicatae,

58 Borrelia Valaisiana,

59 Borrelia Venezuelensis,

60 Borrelia Vincenti,

61 Ehrlichia Chaffeensis,

62 Borrelia Lusitanie,

63 Borrelia Spilmanni,

64 Chlamydia pneumonie,

65 Chlamydia trachomatis,

66 Chlamydia salpingitis,

67 Borrelia antigen przeciwciw.,

68 Mykoplasma hominis,

69 Mykoplasma fermentans,

70 Mykoplasma urealyticum,

71 Mykoplasma genitalium,

72 Mykoplasma pneumonia,

73 FSME – wirus kleszczowego zapalenia mózgu,

74 Zeckenbisfieber – wirus gorączki odkleszczowej,

75 Dermacentor Andersoni – kleszczowy paraliż,

76 Ornithodoros species –dur powrotny borelii,

77 Tularemia ( Francisella tularensis),

78 Bruceloza – Brucella abortus,

79 Tyfus plamisty – rickettsia prowazeki,

80 Leptospiroza,

81 Leptospiria canicola,

82 Rickettsia MS,

83 Trypansoma – świdrowiec, wywołuje zawroty głowy,

84 Trypanosoma Cruzi, PZ 35,

85 Trypanosoma Brucei, PZ 36,

86 Toksoplazmoza – wywołuje zawroty głowy,

87 Toxolpazmoza Gondi PZ32

88 Coxiella burnetti goraczka Q,

89 Colorado Tick Fever Virus –kleszczowa gorączka Kolorado,

90 Yersinia enterocolitica,

91 Yersinia pseudotuberculosis,

92 Wirus Borna,

93 Wirus cytomegalii,

94 Wirus Epstein Barr,

95 Wirus Herpes Simplex typ 1 ,

96 Wirus Herpes Smiplex typ 2,

97 Wirus Herpes typ 6,

98 Wirus Herpes Zoster,

99 Wirus Parvovirus,

100 Candida Albicans,

101 Roridin – mytotoksyna,

102 Campylobacter – Helicobacter pyroli,

103 Borrelia hom.

104 Malaria – fiolka ogólna,

105 Necator Americanus Eggs,

106 Necator Americanus Adult,

107 Necator Amercanus Infective Larve,

108 Dermacentor Andersoni Nymph,

109 Dermacentor Varia Billis Male,

110 Neurospora Sitophila

111 Murray Valley Encephalitis Virus –wirus zapalenie mózgu doliny Murray

112 Rift Valley Fever Virus – wirus gorączka doliny Rift

113 Tick-Borne Encephalitis Virus – wirus kleszczowego zapalenie mózgu

114 Japanese Encephalitis Virus – japońskie zapalenie mózgu

115 California Encephalitis Virus – kalifornijskie zapalenie mózgu

116 Colorado Tick Fever Virus /CTFV – wirus kleszczowej gorączki Kolorado